Inspirasjon Det er ikke mye som stresser oss mer enn å bytte jobb. Faktisk sier 6 av 10 arbeidstakere at de føler en belastning rundt jobbskifte, som bare overgås av et samlivsbrudd.

Flertallet av nordmenn foretrekker faktisk å trekke en visdomstann framfor å bytte jobb i følge Finn Jobbindeks. Likevel er ca 24% av arbeidstakerne aktivt ute og sjekker stillingsmarkedet, og er klar for nye utfordringer. Dette betyr at vi kan anta at nesten 650 000 nordmenn går rundt med en potensiell følelse av stress i hverdagen. Hva er det som gjør jobbskiftet til et slik pes, og hva kan vi gjøre for å redusere denne følelsen?

Nerver i høyspenn

Vi som har jobbet med rekruttering i lengre tid møter kandidater som håndterer jobbytte-prosessen på ulike måter. Noen er godt forberedt, andre mindre godt, noen er veldig nervøse, mens andre er komfortable i situasjonen. Man må alltid håndtere intervjusituasjonen på sin egen måte, man må være seg selv og det er viktig å presisere at det er lov å være nervøs. Det som dog er essensielt å ha i bakhodet er viktigheten av å kunne få frem hvem du er som person og hva slags kompetanse du har. Alle som jobber med rekruttering, enten i byrå eller internt i en organisasjon, bør være klar over nettopp dette. Det er viktig å skape en trygg arena der kandidaten til tross for stress kan få mulighet til å få frem sine kvaliteter og beste sider, slik at han eller hun blir vurdert på en så riktig måte som mulig. Som jobbsøker er det også noen grep man kan ta for å øke sin kontroll på situasjonen og framstå roligere og tryggere:

Forberedelser

Forbered deg til intervjuet med en historie. Lag små historier på forhånd som beskriver deg som person og din kompetanse. Hvis noen spør deg hva dine sterke sider er, så kan du fint svare på dette med korte historier. Hvis man i en slik historie trekker frem ulike momenter man ønsker å presisere, er man også tryggere på at man får frem det som er relevant

Vit hva du vil

Finn ut hva du vil, og fokuserer på hvorfor dette er rett for deg. Hva savner du i nåværende jobbsituasjon og hva er du på jakt etter? Det er her det er lettest å finne motivasjon for å søke en ny jobb, og din motivasjon vil alltid være et viktig aspekt i en rekrutteringsprosess. Sjeldent eller aldri får man jobb for at man vil vekk fra der man er, men heller får man muligheten for man vil inn i noe annet.

Bruk nettverket 

De fleste har et mye større nettverk enn det man faktisk er klar over. Ditt nettverk strekkes seg vesentlig lenger enn de du har daglig eller ukentlig kontakt med. Ditt nettverk er for eksempel alle du har jobbet med, ledet eller blitt ledet av i tidligere jobber. Ofte flytter folk på seg, og man kan ta vare på gode kontaktpunkter – ditt nettverk – fra tidligere arbeidsforhold. Men med dette er det jo også viktig å alltid ha i bakhode at man etterlater seg et inntrykk. Så implisitt i dette ligger det jo at man alltid bør ha fokus på å etterlate et godt inntrykk av seg selv. Gjør en god jobb, og vær ærlig – dette vil alltid hjelpe deg på sikt.

Fokuser

Fokus er enormt viktig i en prosess, ikke bare skal man ha fokus på jobben man søker på, men man må huske å ha fokus der man er i dag. Den viktigste referansen man har er referansen man får fra nåværende arbeidsgiver. Og selv om jobbsøkeprosessen er tung og slitsom, er det enormt viktig å jobbe med å holde motivasjon og leveranser oppe hos nåværende arbeidsgiver. Det er en god pekepinn å ha at man gjerne vil overprestere den siste tiden, kontra å underprestere.

Vær tålmodig

Bruk tiden det tar - Ikke fort deg å sleng inn en søknad. Legg din stolthet i en god søknad og en skreddersydd CV. Ofte får man mange søkere til en stilling, og ofte er det veldig tydelig dersom man har «slengt» inn en søknad. Du vil heller bruke tid på først å finne ut hva du vil og deretter søke målrettet på noen få stillinger.

Følg opp i etterkant

Be om tilbakemelding - Dersom du følger punkt 4, og bruker tid og energi på å søke en stilling, fortjener du også god tilbakemelding. Dette gjelder selv om du ikke kommer inn på intervju. Normalt er en skriftlig tilbakemelding det man kan forvente dersom man ikke kommer på intervju, og en muntlig tilbakemelding dersom man har vært på intervju. Men det viktige i dette er jo at man får noe mer enn en generisk tilbakemelding. Be om konstruktive innspill, men ha samtidig forståelse for at det kan være mange søkere, og dette er noe som kan ta tid.

Litt av grunnen til at jobbsøkerprosessen er tøff og stressende er fordi man ikke har kontroll over situasjonen. Usikkerhet er for mange også vanskelig. Det å blottlegge seg selv i en prosess hvor muligheten for å få "nei - du kommer ikke videre" er vanskelig. Det eneste man kan gjøre er å bruke tid på å skreddersy CV og søknad, spør om hjelp, bruk nettverket ditt - og lykke til!