Inspirasjon & kunnskap

Har du takket ja til feil jobb og føler det er krise?

Har du takket ja til feil jobb og føler det er krise?

Mange kommer i løpet av sin karriere til å takke ja til feil jobb. I større eller mindre grad kan jobben være så feil at dette oppleves som krise. De aller fleste av oss har en ide og et ønske om å prestere så godt som mulig på jobb, og nettopp da er det jo viktig å jobbe et sted som muliggjør at dine styrker blir sett og tatt vare på. Men er det egentlig krise å takke ja til feil jobb? Og når du først har funnet ut at du ikke kan bli værende, hvordan skal du komme deg over i en ny stilling uten å ødelegge for din egen karriere?

Rekruttering i det grønne skiftet.

Rekruttering i det grønne skiftet.

Parisavtalen, sirkulær økonomi, bioøkonomi og karbonfangst. Dette er uttrykk som for inntil få år siden stort sett var ukjent. I dag innser de fleste at det grønne skiftet er en endring vi ikke kan vike unna. I kjølvannet av de globale klima og miljøutfordringene er det krevende å finne de rette menneskene til de nye prosjektene. Ny teknologi og endret fokus krever ny kompetanse. Dette krever også at de som skal levere menneskene som skal jobbe i den nye økonomien må endre seg.