Artikler innen emnet "Rekruttering"

Rekruttering i det grønne skiftet.

Rekruttering i det grønne skiftet.

Parisavtalen, sirkulær økonomi, bioøkonomi og karbonfangst. Dette er uttrykk som for inntil få år siden stort sett var ukjent. I dag innser de fleste at det grønne skiftet er en endring vi ikke kan vike unna. I kjølvannet av de globale klima og miljøutfordringene er det krevende å finne de rette menneskene til de nye prosjektene. Ny teknologi og endret fokus krever ny kompetanse. Dette krever også at de som skal levere menneskene som skal jobbe i den nye økonomien må endre seg.