Vi jobber strategisk mot å identifisere og tiltrekke de aller beste økonomene på markedet og på denne måten overgå våre kunders og kandidaters forventninger.

Våre kompetanseområder innen økonomi:

Finance & treasury – Internbank, likviditetsplanlegging, cashflow, kredittpolicy, backoffice etc. Tilsyn av prosesser og rutiner for å redusere kapitalbindingen alternativt effektivisere likviditetsbehandlingen.

Konsernregnskap – Konsolidering, konsernregnskapsspørsmål, årsregnskap, eksternrapportering. Oversikt og dokumentering av prosesser og rutiner. Finansielle rapporter, rapportpakker, oppkjøpsanalyser, børsintroduksjoner etc.

Ledelse, økonomi & virksomhetsstyring – Internrapportering, nøkkeltall, budsjett, prognoser, resultatoppfølgning, prosjektoppfølgning, strategi, målstyring. kartlegge og analysere nåværende økonomi- og selskapsstyring. Benchmarking og effektivitetsanalyser

Lønn – Lønninger, naturalytelser, pensjoner, refusjoner, personbeskatning, feriepenger, fravær og fraværoppfølging, statistikkrapportering etc.

Prosjekt – Sentralisering av regnskapsfunksjonen, tilpasse regnskapet etter regelverk, opprette rapportpakke, årsavslutning, effektivisere økonomifunksjonen (f.eks forkorte regnskapsavslutningsprosessen), implementering av system etc.

Regnskap – Regnskapsføring, avstemminger, månedsavslutning, årsoppgjør, skattespørsmål, økonomihåndboken, IFRS-konvertering, Due diligence, Impairment test etc.

Risikohåndtering – Tilsyn av interne rutiner og prosesser, implementering av internkontroll, revisjon forut ekstern revisjonsgranskning. Tilpasning av ulike regelverk som Solvency II og kapitaldekningsregler. Innføring og tillsyn av nye regelverk innen selskapsstyring.

Shared Service Center – Start-up av nye shared services, flytting og fremdrift.

Økonomisystem & prosessutvikling – Analyser av register/virksomhetsdata, virksomhetens arbeid utføres og fungerer. Forstudie ved implementering av rapport- og regnskapssystemer.

Vil du vite mer?

Vi forteller gjerne mer om hvordan vi kan hjelpe deg å løse ditt behov for personell. Ring oss på 400 21 450 eller fyll i en forespørsel så kontakter vi deg.