Vi jobber strategisk med å identifisere og tiltrekke de aller beste økonomene på markedet og på denne måten møte våre kunder og kandidaters forventninger.

Bli kjent med våre rådgivere på Finance

Våre tjenester omfatter både rekruttering/search til faste stillinger og utleie av konsulenter til midlertidige stillinger. Våre oppdrag strekker seg fra rekruttering av CFO til regnskapsmedarbeider. Vi som er ansatt i Dfind har bred operative erfaring fra stillinger innen økonomi og god kunnskap om menneskelig atferd og motivasjon. Dette bidrar til at vi framstår som en reell sparringspartner og rådgiver, både for våre oppdragsgivere og kandidater. Sammen har vi et meget stort nettverk blant økonomer som styrker vår mulighet til å holde høy leveransekvalitet ovenfor våre oppdragsgivere, samt finne rett utfordring for våre kandidater.

Vi legger vår stolthet i å finne rett person til stillingen og rett stilling til våre kandidater.

Våre kompetanseområder innen økonomi:

Regnskap – Regnskapsføring, avstemminger, månedsavslutning, årsoppgjør, skattespørsmål, økonomihåndboken, IFRS-konvertering, Due diligence, Impairment test etc.

Konsernregnskap – Konsolidering, konsernregnskapsspørsmål, årsregnskap, eksternrapportering. Oversikt og dokumentering av prosesser og rutiner. Finansielle rapporter, rapportpakker, oppkjøpsanalyser, børsintroduksjoner etc.

Ledelse, økonomi & virksomhetsstyring – Internrapportering, nøkkeltall, budsjett, prognoser, resultatoppfølgning, prosjektoppfølgning, strategi, målstyring. kartlegge og analysere nåværende økonomi- og selskapsstyring. Benchmarking og effektivitetsanalyser

Lønn – Lønninger, naturalytelser, pensjoner, refusjoner, personbeskatning, feriepenger, fravær og fraværoppfølging, statistikkrapportering etc.

Finance & treasury – Internbank, likviditetsplanlegging, cashflow, kredittpolicy, backoffice etc. Tilsyn av prosesser og rutiner for å redusere kapitalbindingen alternativt effektivisere likviditetsbehandlingen.

Prosjekt – Sentralisering av regnskapsfunksjonen, tilpasse regnskapet etter regelverk, opprette rapportpakke, årsavslutning, effektivisere økonomifunksjonen (f.eks forkorte regnskapsavslutningsprosessen), implementering av system etc.

Risikohåndtering – Tilsyn av interne rutiner og prosesser, implementering av internkontroll, revisjon forut ekstern revisjonsgranskning. Tilpasning av ulike regelverk som Solvency II og kapitaldekningsregler. Innføring og tillsyn av nye regelverk innen selskapsstyring.

Shared Service Center – Start-up av nye shared services, flytting og fremdrift.

Økonomisystem & prosessutvikling – Analyser av register/virksomhetsdata, virksomhetens arbeid utføres og fungerer. Forstudie ved implementering av rapport- og regnskapssystemer.

Vil du vite mer?

Vi forteller gjerne mer om hvordan vi kan hjelpe deg å løse ditt behov for personell. Ring oss på 400 21 450 eller fyll i en forespørsel så kontakter vi deg.