Vi er spesialister innen outplacement, individuell prestasjonsutvikling og kompetansekartlegging.

Bli kjent med våre rådgivere i Dfind HR Solutions

Det er mange som forbinder omstilling med ensidig fokus på nedbemanning i dag, men vårt team kan være viktige støttespillere lenge før din bedrift skal gjennom en større omstilling.

Vi arbeider med velprøvde metoder, etisk adferd og støtter gjennom coaching. Vi har en metodisk tilnærming som er utprøvd over flere år i flere land. De grunnleggende forutsetningene for vår metodikk ligger i den enkeltes unike verdi og hva denne betyr for den enkelte arbeidstakers suksess.

Mer enn 60 000 mennesker har gjennomgått vårt program siden 1991. Dfind kan også være med å gjøre kompetansekartlegging. Er du ny som leder og vil ha oversikt over den kompetansen du skal lede? Er selskapet i en presset situasjon og må tilpasse seg endrede markedsforhold? Da kan vi være en viktig samarbeidspartner slik at du raskt blir bedre rustet til å levere resultater.

Vi forteller gjerne mer om hvordan vi kan hjelpe deg. Ta kontakt med oss på telefon 400 21 450 eller send inn en henvendelse ved å benytte skjemaet nedenfor