Vi er spesialister innen outplacement, individuell prestasjonsutvikling og kompetansekartlegging.

 

Bli kjent med våre rådgivere i Dfind HR Solutions

Når du gjør endringer i bedriften, kreves det løsninger som tar hensyn til både den enkelte ansatte og selskapets beste. Dfinds erfarne veiledere ivaretar den enkeltes behov og kan matche de med relevante stillinger, samt foreslå utviklingsmuligheter. Samtidig oppfyller Dfind selskapets behov ved å tilby effektive og tilpassede løsninger for outplacement.

Metode som gir resultater.

 

Vårt outplacement konsept og coaching er basert på en velprøvd metodikk, der målet er at deltakeren skal finne en ny jobb raskt og riktig basert på deres motivasjon, kompetanse og personlige egenskaper. Vår erfaring er at de aller fleste er i ny jobb i løpet av seks måneder. Forklaringen er en god forståelse av individets kapasitet og arbeidsmarkedets behov, kombinert med et sterkt jobbfokus og en proaktiv tilnærming der arbeidsgivers behov kartlegges tidlig.

 

Hvordan gjennomfører vi en vellykket outplacementprosess?

 

  • Ved at vi er riksdekkende og lokale tilbyr vi likeverdige løsninger for alle ansatte i bedrifter med flere lokasjoner. Våre omstillingscoacher er med den ansatte under hele prosessen frem til en løsning. Våre rådgivere er personlige, og da rett kjemi mellom deltaker og rådgiver er viktig, har deltagerne muligheter til å påvirke valget av rådgiver. 

 

  • Når outplacementdeltakeren har kartlagt hele sin kompetanse, motivasjon og gjort seg kjent med sitt marked, har man det beste utgangspunktet for å kunne gjennomføre en god kampanje som igjen borger for kloke og veloverveide valg.

 

  • Majoriteten av alle stillinger tilsettes uten annonsering og gjennom Dfind og Randstads nettverk gis alle muligheten for å knytte relevante kontakter innenfor sine satsningsområder.

 

  • Vi har alltid muligheten til å støtte våre deltagere på telefon, mail eller videomøte under perioden, dersom personlige møter er vanskelige å få til. 

 

For den ultimate trygghet gir vi garantier for resultatoppnåelse for deltakere i våre program, og har følgende ordninger: 

 

6-måneders garanti

Dersom personen har fulgt programmet, står til arbeidsmarkedets disposisjon, men ikke har fått ny løsning innen 6 måneder, - fortsetter vi programmet.

 

Ettervernsgaranti

Dersom man mister sin nye jobb innen det har gått 12 måneder, fortsetter vi programmet.

 

100-dager garanti

Man har tilgang til sin rådgiver 100 dager inn i sin nye jobb for spørsmål, støtte, oppfølging og sparring.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss via skjemaet under, eller ring oss på telefon +47 400 21 450.