Dfind Finance er et selskap som drives av økonomer for økonomer. Hos oss finner du spennende stillinger uavhengig av hvor i karrieren du befinner deg. Vi tilbyr både heltids- og deltidsstillinger innen så godt som alle bransjer for deg som er økonom.

Vår ambisjon er enkel – vi skal identifisere og tiltrekke de aller beste økonomene på markedet og overgå våre kunders og kandidaters forventninger. En forutsetning for at vi skal kunne utføre dette arbeidet er at alle hos oss har selv vært i ledende stillinger som økonomisjefer, revisor eller business controller.

Ser du muligheter i tall?

For oss økonomer er tallene vårt viktigste verktøy. Derfor snakker vi ofte om hvor viktig det er å se muligheter i tall. Vi pleier å si at det ikke er så lett å bli ansatt hos oss, men når du først er inne så tar vi godt vare på deg.

Vi sørger for å matche ditt talent, din kunnskap og dine erfaringer med vårt utviklingskonsept. I dag samarbeider vi med en rekke spennende bedrifter som stadig er på vei fremover.

Vi tilbyr jobb innen:

  • Regnskap
  • Lønn
  • Konsernregnskap
  • Ledelse, økonomi og virksomhetsstyring
  • Bank og finans
  • Risikohåndtering
  • IT og systemstøtte for økonomifunksjoner
  • Prosjekt