Våre kompetanseområder

Spesialister på IT- og teknologi rekruttering

Alle som jobber med å ansette og rekruttere personell hos Dfind IT har selv jobbet i IKT-bransjen innenfor noen av segmentene nedenfor. Våre rekrutterere er derfor ikke bare spesialister på rekruttering og utvelgelse generelt, men også på IT- og teknologirekruttering spesielt.  
 

Vi jobber inne følgende områder:

  • systemutvikling (systemutviklere, systemtestere, testledere, databaseutviklere, programmerere, databaseadministratorer, web-admin, web-design, web-master, JAVA, .Net, unge ingeniører)
  • spesialister (IT-arkitekter, prosjektledere, ERP, forretningssystemkonsulenter)
  • helpdesk/support (teknisk support, pc-tekniker, IT-koordinator (2. og 3. linje support, klient- og arbeidsstasjon)
  • drift/nettverk (nettverksteknikere, driftsingeniør innen sentrale systemer og kommunikasjon, kommunikasjonsteknikere, systemadministratorer, system management-konsulenter)
  • management (ledere, prosjektledere med budsjettansvar, IT-sjefer, IT-strateger, IT-selgere)