Lär av din treåring– hon kan bli framtidens CIO/CFO

IT är oftast den största investeringen ett företag kan göra. Därför är det självklart att den moderne CFO:n måste ha koll på IT-investeringarna.

Behovet av IT-ekonomer ökar hela tiden och jag vågar påstå att dagens CFO kommer att bli starkt utmanad av nästa generation vad gäller systemkunskap och förmåga till adaption . Våra utmanare ute i arbetslivet är idag runt 25-30 år och fick sin första dator när de var 10. 

Naturligt nog krymper därför avståendet mellan ekonomi och IT . Externa IT-leverantörer tar ofta ett större ansvar för den dagliga IT-driften, medan den interna IT-avdelningen fokuserar mer på företagets affärskritiska utveckling. Det innebär att CIO får ett helt annat grepp om företagets affär och får en mer central i företagens affärsmodeller.

På Proffice, liksom i många andra företag, är CIO en viktig medlem i ledningsgruppen. CIO-rollen har utvecklats från teknisk IT-strateg till affärs- och kundbaserad IT-strateg. CIO är inte längre ”bara” en IT-leverantör utan en affärspartner som skapar förutsättningar för en organisation att bli snabbare och smartare.

CIO och CFO måste båda förstå affären och hitta lösningar som möjliggör affärs- och kundnytta. Men medan man i CIO–rollen har IT-avdelningen och IT-lösningar i fokus måste CFO ta ett helhetsgrepp och skapa rätt förutsättningar för olika slags förändringar i hela företaget. Det handlar om att vara katalysator och att driva förändring.

Stefan Nilsson, tidigare CFO på Alecta har gjort resan från CIO till CFO och har många goda erfarenheter att dela med sig. Stefans karriär har gått från affärschef, controllerchef och därefter CIO på Statoil, Skandia Liv och Alecta.

När Stefan Nilsson blev CFO på Alecta stod han inför en rad utmaningar, som att utveckla företagets redovisning och finansiella rapportering, intern kontroll, styrning och uppföljning, ligga steget före konkurrenterna när det gäller organisation och arbetsprocesser, samt leda förändring i hela företaget mot större affärs- och kundfokus. Stefan säger: ”när allt detta genomfördes hade jag stor nytta av att tidigare ha varit CIO och fått ta de affärsavgörande beslut som den rollen innebär. Dessutom fick jag värdefull träning i bland annat förändringsledning och projektstyrning, som också är nödvändig kompetens i CFO-rollen”.

När jag träffar ekonomiavdelningar är det mer regel än undantag att de står inför förändring. Utvecklingen går så snabbt och är så komplex att när ett system är på plats börjar det om igen.

Vi över 40 måste vara kloka och ta in rätt kompetens för att hänga med i utvecklingen. Vi ligger ju minst 10 år efter kommande utmanare. För att inte tala om våra minsta (3-6 år) som har koll på hur man skapar Youtubeklipp, använder Facebook, Ipod och Iphone.  Vilka nytänkande system de kommer inte de att kunna utveckla!

Står din sexåring också i hallen när du kommer hem: Hej Mamma, puss, var är din Iphone?

Hör gärna av er och berätta. Maila: anna.lannerhjelm@proffice.se.