Personopplysningsloven

Hvordan virker systemet?

Du kan ved å registrere deg på dfind.no søke arbeid hos Dfind Finance, og de kunder som benytter Dfind Finance ved rekrutteringer til sine firma. Interesserte kan søke spesifikke stillinger, eller registrere sin CV i Dfind Finance sin database. Informasjonen lagres i rekrutteringssystemet Enterprise. Informasjonen lagres i Enterpise sin sentrale database som er lokalisert hos vår samarbeidspartner i USA. Dfind Finance kan deretter matche kandidater med ledige stillinger hos Dfind Finance og hos våre kunder.

Hvem har tilgang til informasjonen?

Du vil selv registrere, oppdatere og slette de opplysninger som du har registrert i denne CV-databasen. Vi oppfordrer alle søkere å fortløpende oppdatere sine personopplysninger slik at vi alltid har aktuell informasjon. Disse opplysningene kan vises for potensielle oppdrags/arbeidsgivere utenfor Dfind Finance i anonymisert form, uten ytterligere forvarsel.

Sikkerhet

Med hensyn til din integritet så er det viktig at informasjonen overføres og lagres på en sikker måte. Websidene er derfor krypterte og databasene godt sikret. Uavhengige sikkerhetseksperter verifiserer regelmessig sikkerhetsnivået.

Godkjenning

Jeg samtykker herved til at Dfind Finance behandler og lagrer de opplysninger som gis av meg, med det formål å fremskaffe jobbmuligheter for meg hos Dfind eller Dfind Finance sine kunder. Jeg er innforstått med at opplysningene således vil bli presentert for potensielle oppdragsgivere. Jeg samtykker dessuten til at relevante opplysninger vil bli registrert undertiden slik at arbeidsgiver skal kunne oppfylle sine arbeidsrettslige forpliktelser.

Disse opplysningene gis frivillig og jeg er gjort kjent med at jeg kan kreve innsyn etter personopplysningslovens §18 og retting etter samme lovs §27 og §28.

Dersom du har spørsmål angående bruken av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss.

Dfind.no/finance og cookies

Dfind.no/finance benytter cookies for å forenkle din bruk av våre websider. En cookie er en datafil som lagres på din maskin for å holde oversikt over din web-browser. Den inneholder alså ingen personinformasjon og er først og fremst til for din og vår sikkerhet.

Om du ikke tillater lagring av cookies på din datamskin kan du angi dette i insttillingene for din web-browser. Hvordan dette gjøres varierer mellom ulike web-browsere. Dette innebærer imidlertid at du ikke vil kunne utnytte visse funksjoner på www.dfind.no/finance